Våre tjenester

Vi har utleie av arbeidskraft innen montering, rivning, snekker/tømrer og renhold
med fokus og kompetanse på følgende områder:

Montasje

Balkong montering
Rekkverk montering
Innglassing
Glassfasader 
Ståltrapper 

Rivning

Miljøsanering
Stålarbeider
Rydding/sjauing

Snekker/Tømrer

Dører og vinduer
Restaurering
Rehabilitering og ny bygg

Renhold

Daglig renhold
Trappevask
Vindusvask
Flyttevask
Bygg rengjøring
Søppelfjerning

Kompetansen som mange av montørene innehar er følgende:

Jobb fra stillas kurs
Fallsikrings kurs
Varmearbeider kurs

Teleskoptruck lisens
Lift lisens